Ondersteuning


Psychosociale hulpverlening is veelvormig; het is geen afgebakend werkveld. Deze vorm van hulp heeft een steeds groter belang gekregen binnen bijvoorbeeld gemeentes (denk aan re-integratietrajecten en de WMO) en onderwijs (problemen bij jongeren cq. vroegtijdige schoolverlaters). Ook kan Soleil een rol vervullen binnen een huisartsenpraktijk, zoals die van Praktijk Ondersteuner GGZ.


Bent u een bedrijf dat op zoek is naar iemand die voor korte of langere tijd ondersteuning kan bieden binnen de tak psychosociale hulpverlening, belt u dan naar Soleil of stuur een mail voor een vrijblijvend voorstel.


Een globaal overzicht van de kosten vindt u bij Tarieven. Op basis van welke diensten u vraagt, kunnen deze worden aangepast. Graag overleg ik hierover met u.


Contact opnemen?

Stuur een e-mail naar: info@soleilphc.nl

Of bel: 06-45853813