Een greep uit opleiding, certificaten & werkervaring:


*Diploma HBO Maatschappelijk werk en dienstverlening

* GGZ-agoog

Gedurende de opleiding MWD, middels de opleidingskwalificaties zoals vastgesteld door het COOAB,

onder gezag van het CONO het certificaat behaald dat recht geeft op deze titel.

* R.E.T.

* Psychodiagnostiek

* Trainer Sociale vaardigheden

* Verlieskunde

* Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)

* Maatschappelijk werk;

Binnen een landelijk re-integratiebureau in Ede

* Homecoaching en Psychosociale hulpverlening;

Begeleiden en vormgeven van trajecten, in Ede en Doetinchem

* Maatschappelijk werk en ambulante hulpverlening;

In het psychiatrisch ziekenhuis GGZ Meerkanten in Ermelo


Uw contactpersoon, neemt deel aan intervisie en doet geregeld bijscholing. Dit betekent dat zij ook ondersteund wordt

in de professionele ontwikkeling.


Algemene Voorwaarden:


Deze zijn hier te lezen:

- download pdf


Privacy:


Soleil PH&C gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met gegeven informatie van de cliƫnt om en voldoet aan de eisen van de AVG.

U vindt de specifieke informatie hierover via de volgende links:

- Privacyreglement download pdf

- Privacy policy website download pdf


Soleil PH&C heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG'er) aangesteld.


Klachtrecht:


Indien er sprake is van een klacht over de geleverde hulpverlening dan meld je dit bij voorkeur bij de therapeut zelf.

Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren dan kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon van de NFG en eventueel

een klacht indienen bij de NFG. Informatie hierover vindt u hier:

- Klachtenafhandeling NFG                         

Contact opnemen?

Stuur een e-mail naar: info@soleilphc.nl

Of bel: 06-45853813