Transactionele Analyse (TA)

 

Een psychologische theorie, gebaseerd op de uitgangspunten dat mensen meer kunnen dan zij denken, dat ieder mens van waarde is, en dat datgene wat we vroeger hebben meegemaakt nu nog steeds - meestal onbewust -  meespeelt in de omgang met onszelf en anderen.

 

De TA kun je splitsen in 3 onderdelen. Het geeft ons:

A.      Een beeld van de psychologische structuur van de mens; “het zijn in het hier en nu”.

B.      Een communicatietheorie: Hiermee kun je systemen (bijvoorbeeld het gezin) en organisaties analyseren.

C.      Een ontwikkelingstheorie: Kijken naar vroeger en nu en hoe je je daarin als persoon hebt ontwikkeld.

 

Cognitieve gedragstherapie

 

Deze therapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens geeft en het daaruit voortkomende gedrag bepaalt, maar ‘de bril’ waardoor iemand kijkt.

Dit heeft niet te maken met het gegeven dat een gebeurtenis op zichzelf niet erg kan zijn.

Een vorm van deze therapie is de RET, hieronder uitgelegd.

 

Rationeel-emotievie therapie (RET)

 

Een Amerikaanse psycholoog Albert Ellis, geboren in 1913 te Pittsburg, is de grondlegger van de RET.  Hij heeft zich laten inspireren door filosofische werken van onder anderen Epictetus, Marcus Aurelius en Bertrand Russell.

RET richt zich voornamelijk op de samenhang tussen gevoel, gedrag en gedachte.  De technieken die worden gebruikt hebben te maken met het ABC-model, zoals ‘Ellis’ dit heeft genoemd.

De A = Activating Event; Welke gebeurtenis geeft aanleiding tot het problematische gevoel (bijvoorbeeld angst of depressie)?

De B = Beliefsystem; Hoe denk je over de gebeurtenis?

De C = Consequences; Hoe uiten deze gedachten zich in je gedrag en hoe je met iets omgaat?

 

In ABC-termen zeggen we: niet uit A volgt C, maar uit B volgt C.

De A en de C, zijn vaak makkelijk te vinden. Bijvoorbeeld:

A: Volgende week heb ik dat jaarlijkse familiefeest.

C: Spanning à Piekeren, chaotisch, minder energie. 

Van hieruit kun je op zoek gaan naar de B’s.

 

Agogisch handelen

 

Handelwijze die zich richt op het ondersteunen van iemand met een of meerdere problemen, met als uitgangspunt hem of haar hier zelfstandig mee te leren omgaan. Dit alles vanuit een benadering die zich richt op de mogelijkheden die iemand heeft, in plaats van het uitdiepen van de onmogelijkheden.

 

Contact opnemen?

Stuur een e-mail naar: info@soleilphc.nl

Of bel: 06-45853813