Tarieven enzo


Tarieven:


Kennismakingsgesprek: Gratis via beeldbellen of telefonisch

Intake: €65,-

Sessies: €60,- per gesprek van een uur tot 5 kwartier

Reistijd: €0,19 per kilometer


Soleil Praktijk voor Psychosociale Therapie is vrijgesteld van BTW.


Vergoedingen:


Het is soms mogelijk dat uw zorgverzekering Psychosociale therapie vergoedt, omdat Soleil is aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Ik sta echter tijdelijk niet geregistreerd in de Vakgroep, dus informeer voor de exacte dekking bij uw zorgverlener.


Met een PGB (Persoonsgebonden Budget) kunt u uw eigen zorgverlener kiezen en bekostigen. Misschien heeft u al een PGB. Deze krijgt u meestal als u een WLZ- of Zvw-indicatie heeft. In sommige gevallen kunt u dit aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor een PGB via de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of Jeugdwet kunt u het beste informeren bij uw gemeente.

Belangrijk om te weten: wat betreft hulpverlening aan kinderen of gezinnen met kinderen val ik onder de "tenzij-regeling" en is er voor mijn vakgebied geen verplichte SKJ registratie nodig.


Kijk voor meer informatie op

https://www.bpsw.nl/contact/vragen-over-skj-registratie/.


Soleil is aangesloten bij:

Algemene voorwaarden en privacy

  Algemene voorwaarden zijn hier te lezen:


  - download pdf


  Privacy:


  Soleil Praktijk voor Psychosociale Therapie gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met gegeven informatie van de cliënt om en voldoet aan de eisen van de AVG.


  Je vindt de specifieke informatie hierover via de volgende links:


  - Privacyreglement download pdf

  - Privacy policy website download pdf


  Soleil heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG'er) aangesteld.


  Klachtrecht en meldcode


   Indien er sprake is van een klacht over de geleverde hulpverlening dan meld je dit bij voorkeur bij de therapeut zelf.

   Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon van de NFG en eventueel

   een klacht indienen bij de NFG. Informatie hierover vind je hier:

   Klachtenafhandeling NFG                         


   Meldcode mishandeling en huiselijk geweld:

   Er wordt binnen Soleil gewerkt volgens het Stappenplan verbeterde meldcode. Tevens wordt hierbij gebruik gemaakt van een afwegingskader, zoals opgesteld bij de rijksoverheid.