Contact en Tarieven

Contactformulier

 
 
 
 

Praktijkgegevens

Soleil Praktijk voor Psychosociale Therapie

Plaats: Elspeet (Gelderland)


Werktijden: Maandag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 en dinsdag en donderdag van 9.00 tot 14.00. 's Avonds en in schoolvakanties tijden in overleg.


Wil je contact opnemen? Dat kan! Stuur een berichtje via het contactformulier of bel: tel. 06-45853813


Mocht ik niet opnemen, spreek dan een bericht in met je naam en telefoonnummer of stuur me een e-mail, dan neem ik zo snel mogelijk contact met jou op.


Voor een aanmelding is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Op verzoek kan ik wel met de huisarts in overleg gaan. Hiervoor tekenen we een toestemmingsformulier.

Van harte welkom!

Tarieven enzo


Tarieven:


Inzichtsessie: Vrijblijvend. Misschien hebben we elkaar al eens gesproken. En anders telefonisch, of via skype max. 20 minuten.

Intake: €70,-

Sessies: €60,- per gesprek van een uur tot 5 kwartier 

Sessie met paard: €90,- 

Reistijd: €0,23 per kilometer

Traject van meerdere sessies: In nader overleg te bepalen, afhankelijk van de duur van het traject en het wel of niet inzetten van paarden.


Ingeschreven bij Kamer van Koophandel.

Soleil Praktijk voor Psychosociale therapie is vrijgesteld van BTW.

BTW-id staat vermeld op factuur.


Vergoedingen:


Het is mogelijk dat mijn diensten deels vergoed worden omdat ik ben  aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Tevens sta ik geregistreerd in de vakgroep VPMW.

Voor een overzicht klik hier.

Informeer voor de exacte dekking bij uw zorgverlener.


Met een PGB (Persoonsgebonden Budget) kunt u uw eigen zorgverlener kiezen en bekostigen. Misschien heeft u al een PGB. Deze krijgt u meestal als u een WLZ- of Zvw-indicatie heeft. In sommige gevallen kunt u dit aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor een PGB via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of Jeugdwet kunt u het beste informeren bij uw gemeente.

Belangrijk om te weten: wat betreft hulpverlening aan kinderen of gezinnen met kinderen val ik onder de "tenzij-regeling" en is er voor mijn vakgebied geen verplichte SKJ registratie nodig.


Kijk voor meer informatie op

https://www.bpsw.nl/contact/vragen-over-skj-registratie/.


Soleil is aangesloten bij:

Algemene voorwaarden en privacy

  Algemene voorwaarden zijn hier te lezen:


  - download pdf


  Privacy:


  Soleil Praktijk voor Psychosociale Therapie gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met gegeven informatie van de cliënt om en voldoet aan de eisen van de AVG.


  Je vindt de specifieke informatie hierover via de volgende links:


  - Privacyreglement download pdf

  - Privacy policy website download pdf


  Soleil heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG'er) aangesteld.


  Klachtrecht en meldcode


   Indien er sprake is van een klacht over de geleverde hulpverlening dan meld je dit bij voorkeur bij de therapeut zelf.

   Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon van de NFG en eventueel

   een klacht indienen bij de NFG. Informatie hierover vind je hier:

   - Klachtenafhandeling NFG                       


   Meldcode mishandeling en huiselijk geweld:

   Er wordt binnen Soleil gewerkt volgens het Stappenplan verbeterde meldcode. Tevens wordt hierbij gebruik gemaakt van een afwegingskader, zoals opgesteld bij de rijksoverheid.


   Soleil voldoet aan de Wkkgz.

   Soleil beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem.