Integratieve therapie

Integratieve therapie


Als het even niet meer gaat...


Je bent alleen, voelt je niet begrepen, je wilt een stap zetten, maar iets blokkeert dit. Het lijkt alsof er een muur om je heen is gebouwd en je kunt de uitgang niet vinden. Niet alleen tenminste. Er is hulp nodig van ‘buitenaf’. Iemand die ongeacht jouw probleem, jouw situatie, jouw verleden, jouw “zijn” in het hier en nu, met je op zoek gaat naar de deur die open staat.


Mijn aanbod richt zich op psychosociale therapie. Voor kinderen, jongeren en volwassenen. Deze therapie is veelomvattend. Bij het psychische deel van de hulpverlening kijken we naar hoe je beleving is van de situatie waarin je moeite en misschien ook verdriet ervaart. We kijken naar je houding, gedrag en denken en hoe dit invloed heeft op je gevoel. 

Het sociale deel van de hulpverlening richt zich op alles binnen de sociale omgeving.


De therapie is integratief omdat er niet slechts één werkwijze is om iemand tot heelheid te laten komen. Er is iets kapot gegaan en dat mag weer helen. Verschillende delen van iemand worden weer een geheel. Daarvoor zijn er meerdere methodieken. Enkele voorbeelden hiervan staan bij methodes.

Voor wie?


Aan volwassenen, kinderen en jongeren met problemen / hulpvragen op een van de volgende gebieden bied ik op professionele wijze ondersteuning:


- Piekeren en/of besluiteloosheid; ergens niet toe komen; vastzitten in eigen gedachten

- Onverwerkte emoties (uit heden of verleden)

- Trauma

- Minderwaardigheidsgevoelens; onzekerheid

- Somberheid of depressie

- Pesten

- Faalangst

- Onzekerheid

- Psychosomatische klachten

- Burn-out klachten

- Hoogsensitiviteit (HSP)

- Zingevingsvragen

- Ziekte

- Relatieproblemen; op het werk, of binnen het gezin

- Opvoedingsproblemen

- Re-integratie (naar werk of samenleving)     


Kijk voor therapie met kinderen bij Kind en omgeving.                     “Daar waar de zon ondergaat schijnt er licht”


Er zijn van die momenten

Dat je, zoekend naar de zon

Belandde in de regen

En alleen niet verder kon


Dan is er een hand

En een oor misschien

Zodat je door het doolhof

Een weg vooruit zal zien


Gedicht: A. van der Eijk

Werkwijze

Inzichtsessie, intake en behandelplan


Vaak starten we met een inzichtsessie. Dit is vrijblijvend. Het is belangrijk om te bezien of er een ‘klik’ is. Ook is het mogelijk dat tijdens deze sessie duidelijk wordt dat een andere vorm van hulpverlening beter zou passen. In dat geval kan ik je informatie geven of eventueel verwijzen. Je kunt er ook voor kiezen direct een intake te plannen. 

Maak je een nieuwe start met Soleil? Dan ben je zeker van een energieke aanpak van jouw problemen, waar we stap voor stap aan gaan werken. Er volgt al snel een intake waarin ik 'kennis maak' met jouw wereld en probleem. Vervolgens stel ik een behandelplan met jouw persoonlijke doelen op; meestal is dit pas compleet na enkele gesprekken.


 

Ambulante zorg


De begeleiding kan ambulant, binnen een straal van 10 km vanaf Elspeet. Dit houdt in dat de hulpverlening veelal aan huis plaatsvindt. Geen tafeltje en stoeltje in een koele praktijk, maar gewoon bij jou thuis of in een omgeving waar je je veilig voelt. Op deze manier wordt een beter beeld verkregen van wie jij bent en worden mogelijke aanknopingspunten gevonden om te werken aan problemen. Voel je vrij om te overleggen wat een goede plek is voor jou. 


Geen tafeltje en stoeltje, ... puur...


Kind en omgeving


Hoe een kind zich voelt en hoe het functioneert, wordt sterk beïnvloed door de omgeving waarin het kind verkeert. Kwetsbaarheden en het gedrag van kinderen zijn meestal altijd te verklaren in de context van relaties. Als ik werk met kinderen, kijk ik naar de persoonlijke ontwikkeling van het kind, maar werk ik automatisch ook met 'het systeem' rondom kinderen zoals ouders, opvoeders, leerkrachten, en omgevingsfactoren. Dit betekent dat ik vanaf de leeftijd van 10 jaar minimaal 1 keer een sessie met de direct betrokkenen (meestal ouders) heb. Onder de 10 jaar zijn de sessies samen met een ouder, of met een ouder direct in de buurt. Vaak zet ik creatieve therapie in, meestal met behulp van paarden, of in de buurt van paarden. Kijk bij Therapie met paarden & Paardencoaching voor meer informatie. 


Doel


Het doel van de psychosociale hulpverlening is inzicht te verkrijgen in de problemen die zich voordoen en om deze zelfstandig te kunnen hanteren. Niet voor alle problematiek is een duidelijke oplossing. Wel is er voor ieder obstakel een manier om ermee om te gaan.

Dit is een leerproces -soms heftig- met een open einde; zowel de therapeut als jijzelf hebben invloed op het verloop en resultaat van de hulpverlening. Door middel van ervaring, kennis en kunde, zal ik je ondersteunen om dit te sturen naar een voor jou, zo wenselijk mogelijke positie.

Methodes


BIJ JOU

ONTMOET IK

MIJ


Kijk bij Therapie met paarden & Paardencoaching voor meer informatie. * Therapie met paarden. Overleg met mij over de mogelijkheden.


* Door te luisteren, observeren en te confronteren, help ik je de hulpvraag te formuleren; jouw hulpvraag zit misschien verborgen. Middels gesprekken krijg jij persoonlijke begeleiding bij het onderzoeken van de aanwezige problemen; Welke krachten en talenten heb jij en wat houd je tegen deze kracht en talenten te gebruiken? Waar ligt je verdriet en welke plek heeft het 'kinddeel' in jou? Wie ben jij en wat heb je meegemaakt?


*Je kunt bijvoorbeeld kijken naar gedragspatronen. De Transactionele Analyse brengt hierin veel omdat je je vaak niet bewust bent vanuit welke rol je reageert en hoe je aan deze rol komt. Het is een ingesleten gedragspatroon dat je jezelf eigen hebt gemaakt en waar je moeilijk uit kunt stappen. Bewustwording van welke rol je aanneemt is in eerste instantie van belang en vervolgens is het noodzakelijk om te kijken van wie dit patroon is overgenomen. Is het herhaling van jou als kind, of iets van je ouder of opvoeder? En welke dan, de kritische of de verzorgende ouder, het aangepaste, bange of opstandige kind?


* Ook werk ik veel met de Acceptance and Commitment Therapie.

Het willen vermijden van pijn en angst, zet een wezenlijk deel van jezelf weg. Terwijl dat deel aan blijft kloppen tot het erger wordt en zich kan gaan uiten in lichamelijke klachten. Veel fysieke pijn komt voort uit psychische problematiek. Heel belangrijk om medische aspecten uit te kunnen sluiten alvorens je verder gaat met het psychische gedeelte. Maar indien dat duidelijk is, geeft het verlichting als je aandacht hebt voor de pijn. Dit als eerste stap. Daarna kijk ik met je op welke gebieden deze pijn de overhand neemt en hoe je dat aan kan pakken.


* We kunnen werken met poppetjes-taal, waarmee we direct in een stukje van de systeemtherapie terecht komen; want ook jij maakt deel uit van relaties om je heen, je bent gevormd, opgegroeid en nog elke dag in ontwikkeling in samenhang met jouw persoonlijke omgeving.


* Vaak behandelen we het Traumamodel (van F. Ruppert). Dit stelt voor dat er bij elke vorm van trauma een splitsing plaatsvindt in iemands persoonlijkheid. Door te werken aan de verschillende delen krijg je weer grip op je gevoel, gedrag en gedachten.


* Soms zet ik wandeltherapie in. De stiltes die vallen zijn dan minder beangstigend dan binnen 4 muren en het verlaagt de druk van 'moeten' praten, terwijl tijdens het wandelen wel gewerkt kan worden aan bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie; een methode waarbij gekeken wordt naar de combinatie denken, gevoel en gedrag. Een gestructureerde therapievorm gericht op het heden en de toekomst.


Zo even een greep uit de methodes die ik inzet. Jij bent niet de ander. Daar hou ik rekening mee. Dit betekent dat de therapie ook creatief wordt ingezet.


Welkom

Instelling of organisatie

Ondersteuning voor instellingen of organisaties


Psychosociale therapie is veelvormig; het is geen afgebakend werkveld. Deze vorm van hulp heeft een steeds groter belang gekregen binnen bijvoorbeeld gemeentes (denk aan re-integratietrajecten en de WMO) en onderwijs (problemen bij jongeren cq. vroegtijdige schoolverlaters). Ook kan ik een rol vervullen binnen een huisartsenpraktijk, zoals die van Praktijk Ondersteuner GGZ.

Er is geregeld overleg met huisartsen van cliënten. Hiervoor wordt een toestemmingsformulier ondertekend.


Bent u een instelling die op zoek is naar iemand die voor korte of langere tijd ondersteuning kan bieden binnen de tak psychosociale hulpverlening, belt u dan naar Soleil of stuur een mail voor een vrijblijvend voorstel.


Een globaal overzicht van de kosten vindt u bij Tarieven. Op basis van welke diensten u vraagt, kunnen deze worden aangepast. Graag overleg ik hierover met u.

"Wanneer het over leven gaat,

Kijk ik vooruit wat ik wil

Maar ik weet niet wat

En dus.. ik sta stil


Want in mijn hart staan muren

Kriskras door elkaar

Ik kom er niet doorheen

Nog in geen duizend jaar


Wanneer ik dan toch omkijk

Zie ik die grauwe strijd

We lopen er doorheen

Raken de pijn langzaam kwijt


Struikelend en opstaand

Als ik leer te leven

Steeds een kleine stap

Niet over, maar omgeven


Met mijn blik vooruit

En vanuit eigen kracht

Zal ik gaan accepteren

Terwijl mijn wil de zon toelacht"


Gedicht: A. van der Eijk